نیترات منیزیم

آنالیز نیترات کلسیم

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا شفاف به ابعاد 2 تا 4 میلیمتر
رطوبت 0/02 درصد
کلر 100ppm
فلزات سنگین کمتر از 5ppm
وزن مخصوص کریستال 1/82 گرم بر سانتیمتر مربع
مواد غیر محلول در آب کمتر از 0/001 درصد
آب تبلور 4 مولکول
کلسیم 16/8 درصد
CaO 23/5 درصد
نیتروژن 11/8 درصد
PH 7 – 6
خلوص 99/5 درصد

  • [/testimonial

    [/testimonial در