موقعیت ما / Our Address

img

تماس با شرکت پارس اکسید

کارخانه : شیراز ، کیلومتر ۶ جاده اصفهان ، ناحیه صنعتی اکبر آباد ،خیابان کار آفرین
تلفن : ۳۲۴۲۳۶۱۲ – ۳۲۴۲۳۵۹۴ – ۰۷۱
فاکس : ۳۲۴۲۴۱۷۰ – ۰۷۱
تهران : ۲ – ۸۸۱۰۱۰۵۰ – ۰۲۱
ایمیل : Parsoxideco1@gmail.com