آنالیز نیترات سدیم

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد ۰/۵ الی ۱/۵ میلیمتر
رطوبت ۰/۲ درصد
کلر ۵۰۰ppm
فلزات سنگین کمتر از ۵ppm
مواد غیر محلول در آب کمتر از ۰/۰۰۱ درصد
سدیم ۲۶/۹ درصد
Na2O ۳۶/۲ درصد
دانسیته ظاهری ۱/۱۶ گرم بر سانتیمتر مکعب
PH ۷ – ۵
خلوص ۹۹/۴ درصد