موقعیت ما / Our Address

img

تماس با شرکت پارس اکسید

کارخانه : شیراز ، کیلومتر 6 جاده اصفهان ، ناحیه صنعتی اکبر آباد ،خیابان کار آفرین
تلفن : 32423612 – 32423594 – 071
فاکس : 32424170 – 071
ایمیل : Parsoxideco1@gmail.com