آنالیز نیترات استرانسیم

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد کمتر از ۰/۵ میلیمتر
رطوبت ۰/۱ درصد
فلزات سنگین کمتر از ۵ppm
مواد غیر محلول در آب کمتر از ۰/۰۱ درصد
PH ۷/۵- ۶/۵
خلوص ۹۸/۰ درصد