آنالیز بی سولفات سدیم

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد ۱ الی ۳ میلیمتر
رطوبت ۱/۵ درصد
سدیم ۱۷ درصد
سولفات ۶۹/۲ درصد
اسید کل ۳۵/۵ درصد
سولفات سدیم کمتر از ۰/۱ درصد
خلوص ۹۸ درصد