آنالیز استات سدیم

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد ۱ الی ۳ میلیمتر
رطوبت ۰/۰۱ درصد
آب تبلور ۴ مولکول
نقطه ذوب ۶۰ درجه سانتیگراد
فلزات سنگین کمتر از ۵ppm
مواد غیر محلول در آب کمتر از ۰/۰۰۱ درصد
وزن مخصوص کریستال ۱/۴۵ گرم بر سانتیمتر مکعب
کلر کمتر از ۲۰۰ppm
PH ۷/۵ – ۸
خلوص ۹۹ درصد