سولفات پتاسیم

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد کمتر از ۱/۵ میلیمتر
رطوبت ۰/۱ درصد
کلر حداکثر ۰/۰۶ درصد
فلزات سنگین کمتر از ۵ppm
مواد غیر محلول در آب کمتر از ۰/۰۱ درصد
پتاسیم ۴۴/۴ درصد
K2O ۵۳/۵ درصد
گوگرد ۱۸/۲ درصد
سدیم ۰/۱ درصد
PH ۷ – ۶
خلوص ۹۹/۰ درصد