آنالیز نیترات پتاسیم

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد ۲ میلیمتر
رطوبت ۰/۲ درصد
کلر کمتر از۱۰۰ppm
فلزات سنگین کمتر از ۲ppm
آهن کمتر از ۱ppm
مواد غیر محلول در آب کمتر از ۰/۰۰۱ درصد
پتاسیم ۳۸/۴ درصد
K2O ۴۶/۳ درصد
نیتروژن ۱۳/۷ درصد
PH ۷ – ۶
خلوص ۹۹/۵ درصد