آنالیز نیترات پتاسیم

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد 2 میلیمتر
رطوبت 0/2 درصد
کلر کمتر از100ppm
فلزات سنگین کمتر از 2ppm
آهن کمتر از 1ppm
مواد غیر محلول در آب کمتر از 0/001 درصد
پتاسیم 38/4 درصد
K2O 46/3 درصد
نیتروژن 13/7 درصد
PH 7 – 6
خلوص 99/5 درصد