آنالیز پتاسیم کلراید

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد ۰/۳ الی ۱/۵ میلیمتر
رطوبت ۰/۱ درصد
پتاسیم ۵۱/۹ درصد
K2O ۶۲/۵ درصد
کلر ۴۷/۲ درصد
مواد غیر محلول در آب کمتر از ۰/۰۰۱ درصد
سدیم کمتر از ۰/۲ درصد
سولفات ندارد
آهن کمتر از ۵ppm
خلوص ۹۹ درصد