آنالیز بی سولفات پتاسیم

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد ۱ الی ۳ میلیمتر
رطوبت ۲ درصد
پتاسیم ۲۹ درصد
سولفات ۶۸/۷ درصد
اسید کل ۳۵/۳ درصد
سولفات پتاسیم کمتر از ۰/۵ درصد
خلوص ۹۸ درصد