آنالیز بی سولفات پتاسیم

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد 1 الی 3 میلیمتر
رطوبت 2 درصد
پتاسیم 29 درصد
سولفات 68/7 درصد
اسید کل 35/3 درصد
سولفات پتاسیم کمتر از 0/5 درصد
خلوص 98 درصد