آنالیز منو پتاسیم فسفات

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد ۰/۵ تا ۱/۵ میلیمتر
رطوبت ۰/۳ درصد
کلر کمتر از ۱۰۰ppm
فلزات سنگین کمتر از ۵ppm
مواد غیر محلول در آب کمتر از ۰/۰۰۱ درصد
پتاسیم ۲۸/۵ درصد
K2O ۳۴/۴ درصد
P2O5 ۵۱/۸ درصد
فسفر ۲۲/۶ درصد
PH ۴/۵
خلوص ۹۹/۵ درصد