آنالیز منو امونیوم فسفات

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا شفاف به ابعاد ۲ تا ۳ میلیمتر
رطوبت کمتر از ۰/۱ درصد
کلر ندارد
فلزات سنگین کمتر از ۵ppm
نسولفات ندارد
مواد غیر محلول در آب کمتر از ۰/۰۰۱ درصد
نیتروژن ۱۲ درصد
فسفر ۲۶/۸ درصد
P2O5 ۶۱/۴ درصد
PH ۴/۵ – ۴
خلوص ۹۹/۵ درصد