آنالیز سولفات منیزیم

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد 2 تا 4 میلیمتر
رطوبت 0/01 درصد
کلر 100ppm
فلزات سنگین کمتر از 5ppm
مواد غیر محلول کمتر از 0/001 درصد
کلسیم کمتر از 0/001 درصد
آب تبلور 7 مولکول
منیزیم 9/8 درصد
MgO 16/24 درصد
گوگرد 12/9 درصد
PH 7 – 6
خلوص 99/5 درصد