آنالیز سولفات منیزیم

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد ۲ تا ۴ میلیمتر
رطوبت ۰/۰۱ درصد
کلر ۱۰۰ppm
فلزات سنگین کمتر از ۵ppm
مواد غیر محلول کمتر از ۰/۰۰۱ درصد
کلسیم کمتر از ۰/۰۰۱ درصد
آب تبلور ۷ مولکول
منیزیم ۹/۸ درصد
MgO ۱۶/۲۴ درصد
گوگرد ۱۲/۹ درصد
PH ۷ – ۶
خلوص ۹۹/۵ درصد