آنالیز دی سدیم فسفات

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد ۲ تا ۳ میلیمتر
رطوبت حداکثر ۰/۱ درصد
کلر کمتر از ۵۰ppm
سدیم ۱۲/۷درصد
Na2O ۱۷/۲ درصد
مواد غیر محلول در آب کمتر از ۰/۰۰۱ درصد
آب تبلور ۱۲ مولکول
فسفر ۸/۶ درصد
P2O5 ۱۹/۸ درصد
سولفات ۵ppm
PH ۹
نقطه ذوب ۳۴ درجه سانتیگراد
خلوص ۹۹/۵ درصد