آنالیز نیترات کلسیم

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا شفاف به ابعاد ۲ تا ۴ میلیمتر
رطوبت ۰/۰۲ درصد
کلر ۱۰۰ppm
فلزات سنگین کمتر از ۵ppm
وزن مخصوص کریستال ۱/۸۲ گرم بر سانتیمتر مربع
مواد غیر محلول در آب کمتر از ۰/۰۰۱ درصد
آب تبلور ۴ مولکول
نقطه ذوب ۴۲ درجه سانتیگراد
کلسیم ۱۶/۸ درصد
CaO ۲۳/۵ درصد
نیتروژن ۱۱/۸ درصد
PH ۷ – ۶
خلوص ۹۹/۵ درصد

  • [/testimonial

    [/testimonial در