آنالیز نیترات باریم

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد کمتر از ۱/۵ میلیمتر
رطوبت ۰/۲ درصد
باریم ۵۲/۲ درصد
فلزات سنگین کمتر از ۵ppm
نیترون ۱۰/۶ درصد
مواد غیر محلول در آب کمتر از ۰/۰۱ درصد
PH ۷/۵ – ۶/۵
خلوص ۹۹/۳ درصد