آنالیز نیترات باریم

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد کمتر از 1/5 میلیمتر
رطوبت 0/2 درصد
باریم 52/2 درصد
فلزات سنگین کمتر از 5ppm
نیترون 10/6 درصد
مواد غیر محلول در آب کمتر از 0/01 درصد
PH 7/5 – 6/5
خلوص 99/3 درصد