آنالیز سولفات روی

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا شفاف به ابعاد ۲ تا ۴ میلیمتر
رطوبت ۰/۰۱ درصد
آهن کمتر از ۵ppm
فلزات سنگین کمتر از ۵ppm
مواد غیر محلول در آب کمتر از ۰/۰۰۱ درصد
آب تبلور ۷ مولکول
روی ۲۲/۶ درصد
ZnO ۳۲/۶ درصد
گوگرد ۱۱/۰ درصد
PH ۵/۵ – ۵
خلوص ۹۹/۵ درصد