آنالیز بی سولفات سدیم

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد 1 الی 3 میلیمتر
رطوبت 1/5 درصد
سدیم 17 درصد
سولفات 69/2 درصد
اسید کل 35/5 درصد
سولفات سدیم کمتر از 0/1 درصد
خلوص 98 درصد