آنالیز منو سدیم فسفات

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا شفاف به ابعاد ۲ تا ۴ میلیمتر
رطوبت ۰/۰۱ درصد
کلر کمتر از ۵۰ppm
سولفات ناچیز
نقطه ذوب ۶۰ درجه سانتیگراد
مواد غیر محلول در آب کمتر از ۰/۰۰۱ درصد
آب تبلور ۲ مولکول
سدیم ۱۴/۷ درصد
Na2O ۱۹/۸ درصد
P2O5 ۴۵/۲ درصد
PH ۴/۶
خلوص ۹۹/۵ درصد