آنالیز منو پتاسیم فسفات

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد 0/5 تا 1/5 میلیمتر
رطوبت 0/3 درصد
کلر کمتر از 100ppm
فلزات سنگین کمتر از 5ppm
مواد غیر محلول در آب کمتر از 0/001 درصد
پتاسیم 28/5 درصد
K2O 34/4 درصد
P2O5 51/8 درصد
فسفر 22/6 درصد
PH 4/5
خلوص 99/5 درصد