آنالیز سولفات روی

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا شفاف به ابعاد 2 تا 4 میلیمتر
رطوبت 0/01 درصد
آهن کمتر از 5ppm
فلزات سنگین کمتر از 5ppm
مواد غیر محلول در آب کمتر از 0/001 درصد
آب تبلور 7 مولکول
روی 22/6 درصد
ZnO 32/6 درصد
گوگرد 11/0 درصد
PH 5/5 – 5
خلوص 99/5 درصد