آنالیز منو امونیوم فسفات

لطفا جهت دریافت آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا شفاف به ابعاد 2 تا 3 میلیمتر
رطوبت کمتر از 0/1 درصد
کلر ندارد
فلزات سنگین کمتر از 5ppm
نسولفات ندارد
مواد غیر محلول در آب کمتر از 0/001 درصد
نیتروژن 12 درصد
فسفر 26/8 درصد
P2O5 61/4 درصد
PH 4/5 – 4
خلوص 99/5 درصد