طراحی جدول

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا شفاف به ابعاد ۱ تا ۳ میلیمتر
رطوبت ۰/۲ درصد
کلر ۱۰۰ppm
فلزات سنگین کمتر از ۵ppm
نقطه ذوب ۹۵ درجه سانتیگراد
مواد غیر محلول در آب کمتر از ۰/۰۰۱ درصد
آب تبلور ۶ مولکول
منیزیم ۹/۳ درصد
MgO ۱۵/۴ درصد
نیتروژن ۱۰/۸ درصد
PH ۷ – ۶
خلوص ۹۹/۵ درصد