آنالیز سولفیت روی

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد کمتر از ۰/۵ میلیمتر
آب تبلور ۱ – ۲مولکول
سولفات ۲/۹ درصد
سولفیت ۴۵/۵ درصد
روی ۳۷/۲ درصد